top of page

Group

Public·30 members

Mikrokontrolery STM32 W Praktyce ~UPD~


Książka jest przewodnikiem-poradnikiem poświęconym praktycznym aspektom implementowania protokołów sieciowych na mikrokontrolery STM32 z rodziny Connectivity Line. Autor przedstawia także przykładowe aplikacje tworzone na bazie dostępnego bezpłatnie protokołu sieciowego TCP/IP o
Mikrokontrolery STM32 w praktyce

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page